12 marca 2024 roku  w Zespole Szkół Budowlanych  w Lublinie odbył się etap okręgowy III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym. Organizatorem olimpiady jest Starosta Stalowowolski, a patronat honorowy objęli: Minister Edukacji i Nauki, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty.

Naszą szkołę  reprezentowali uczniowie z klasy 3act (technik budowictwa): Jakub Gnieciak, Damian Kowalczyk i Bartosz Makulus. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań z  przepisów Prawa Budowlanego i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wysoki poziom znajomości przepisów budowanych. Bartosz Makulus zajął I miejsce i zakwalifikował się na zawody centralne, które odbędą się 19 kwietnia 2024  w Stalowej Woli. Serdecznie gratulujemy!