„Echa konstytucji tej trzeciomajowej 
ciągle pobrzmiewają
zachęcając nas do wiary,
w lepiej zaprogramowany świat…”
Święto Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach zostało upamiętnione za sprawą audycji przygotowanej przez uczniów klas 3 dt oraz 3 ist pod kierunkiem nauczycielki Anety Firlej.

We wtorkowe przedpołudnie 29.04.2024 r. młodzież zaprosiła nas w piękną, poetycką wędrówką poprzez historię Polski, aby przybliżyć okoliczności uchwalenia przez Sejm Wielki wiekopomnego aktu prawnego – Konstytucji 3 Maja. 
233 lata temu w Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie i drugą na świecie, stanowiącą ukoronowanie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto – niezwykle ważne reformy na drodze do zmiany ustroju Rzeczpospolitej.  Rangę tego wydarzenia oraz jego znaczenie dla dzisiejszych Polaków podkreślono w zaprezentowanym słuchowisku nawiązując do słów Józefa Piłsudskiego: „ Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, a patriotyczne utwory muzyczne wprowadziły nas w podniosły nastrój. 
Tradycyjnie poczet sztandarowy Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach wraz z opiekunem Markiem Wiśniewskim uczestniczył w miejskich obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja - uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. św. Józefa na Włostowicach oraz pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, gdzie wygłoszono przemówienia okolicznościowe, złożono wieńce i kwiaty przy  - akompaniamencie Puławskiej Orkiestry Dętej.