Dnia 24 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odbyła się druga w tym roku szkolnym akcja poboru krwi. Inicjatywa, nad którą pieczę sprawuje matematyczka Ewa Ogrodnik, podejmowana jest cyklicznie  i niezmiennie cieszy się powodzeniem. Tym razem przystąpiło do niej 36 osób, w tym dwadzieścia jeden po raz pierwszy! Serdecznie dziękujemy krwiodawcom z  Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach oraz osobom spoza placówki, które w tym dniu przybyły w nasze progi, aby wesprzeć szczytny cel. Słowa uznania kierujemy do organizatorów wydarzenia, którzy niosą pomoc potrzebującym oraz kształtują prospołeczne postawy młodych ludzi.