„W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia”… 

W piątek 26 kwietnia 2024 r. odbyło się  zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Podczas uroczystego spotkania  absolwentów oddziałów: 5 iP, 5 igP oraz 5 iP  w serdecznych i ciepłych słowach pożegnał Pan Dyrektor Krzysztof Szabelski, podkreślając rolę wykształcenia oraz nowe możliwości i wyzwania, jaki daje młodzieży kolejny etap życia.

W imieniu własnym oraz pozostałych wychowawców: Gabrieli Sieprawskiej, Moniki Celińskiej, Krzysztofa Próchniaka oraz Agnieszki Gawinek  powodzenia naszym abiturientom życzyła Pani Anna Winiarska, a miłe słowa od młodszych kolegów przekazała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Zuzanna Figiel. Reprezentująca rodziców  Pani Ewelina Piórkowska wyraziła wdzięczność Dyrekcji oraz nauczycielom sprawującym pieczę nad opuszczającymi mury szkolne piątoklasistami, co w swoim przemówieniu podkreślił również Antoni Piórkowski, przemawiający w imieniu wszystkich absolwentów.

Spotkanie było okazją do wręczenie nagród uczniom, którzy wykazali się znakomitymi notami na świadectwach,  jak również aktywnie uczestniczyli w życiu Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach poprzez udział w  imprezach i uroczystościach szkolnych. W gronie piątoklasistów w roku szkolnym 2023/2024 najwyższe średnie ocen uzyskali uczniowie klasy 5 igP: Antoni Piórkowski ( 5,38), Wiktor Gębala ( 4, 67), Filip Majerek (4,54) oraz Patryk Sobich ( 4,54) oraz Adam Potyra 4,79 uczęszczający do 5 iP. Na wyróżnienie zasługuje także Jakub Susek, uczeń klasy 5 igP, który utrzymał stuprocentową frekwencję na zajęciach szkolnych podczas całego cyklu nauki!  Serdecznie gratulujemy.

Oficjalna część uroczystości stanowiła wstęp do spotkań młodzieży z wychowawcami. Przy rozdaniu uczniom świadectw, wykonaniu pamiątkowych fotografii i wspólnym wspominaniu minionych lat nauki w Budowlance – niejednemu zakręciła się łezka w oku. Naszym drogim Absolwentom życzymy powodzenia, sukcesów w dalszej nauce, na ścieżkach kariery zawodowej oraz w życiu osobistym. Zgodnie z pięknym mottem tegorocznego zakończenia roku szkolnego maturzystów: „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia”…, przygotowanym przez Panią Ewę Hołody, mamy nadzieję, że nauka w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach przyniosła Wam wiele pięknych wspomnień, a przyszłość – pozwoli urzeczywistnić najpiękniejsze marzenia!